Standardowe godziny otwarcia placówki

Usługi

Badania laboratoryjne

wykonujemy:

poniedziałek, wtorek, czwartek 7-10
środa, piątek 7-10

Badania bakteriologiczne / mykologiczne

wykonujemy tylko w poniedziałek, wtorek, czwartek 7-10
środa, piątek 7-10

Cytologię

pobieramy w poniedziałek, wtorek, czwartek 7-10
środa, piątek 7-10

---

Przypominamy, że badanie OGTT trwa dwie godziny, prosimy
w tym wypadku zaplanować czas przyjścia do pierwszego
pobrania na godz. 7:00 .

Pierwsza/kolejna wizyta w Ośrodku Medycyny Matczyno - Płodowej

Aby odbyć pierwszą/kolejną wizytę w naszej Przychodni należy:

 • zadzwonić,
 • przyjść osobiście
 • lub umówić się on–line

Ważne jest, aby zaznaczyć osobie przyjmującej zgłoszenie, że jest to właśnie pierwsza bądź kolejna wizyta.

Podczas rejestracji wymagane są następujące dane:

 • dane osobowe,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • numery kontaktowe niezbędne do zapisu.

Bardzo ważne

Prosimy o zabranie ze sobą każdorazowo na pierwszą wizytę dowodu tożsamości. Identyfikacja pacjenta jest niezbędna w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przeprowadzanych procedur medycznych. Ponadto prosimy o zabraniu na wizytę niezbędnych wyników badań, konsultacji dotyczących współistniejących problemów czy chorób.

Zasady przyjmowania pacjentów nieletnich

Świadczenia medyczne nieletnim pacjentom udzielane są w obecności przedstawiciela ustawowego (rodzic lub opiekun prawny dziecka).

Pacjent w wieku do 16 lat (do dnia poprzedzającego dzień 16 urodzin)

 • nie może zgłosić się na świadczenie medyczne samodzielnie
 • w sytuacji, kiedy przedstawiciel ustawowy nie może zgłosić się wraz z dzieckiem na wizytę, świadczenie może być udzielone w obecności opiekuna faktycznego, wskazanego przez przedstawiciela ustawowego w pisemnym oświadczeniu dostarczonym do rejestracji Ośrodka

Pacjent w wieku 16-18 lat (od dnia 16 urodzin do dnia poprzedzającego dzień 18 urodzin):

 • może zgłosić się na konsultację lekarską / badanie diagnostyczne samodzielnie, jeśli przedstawiciel ustawowy pacjenta wyrazi pisemną zgodę i dostarczy do rejestracji Ośrodka.

Osoby z dobrowolnym ubezpieczeniem, obcokrajowcy bez nadanego numeru pesel, mogą nie wyświetlać się w systemie e-WUŚ. Prosimy o przyniesienie ze sobą dokumentów potwierdzających ubezpieczenie: 

 • egzemplarz umowy wraz z dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc, zaś dla członków rodziny tej osoby egzemplarz umowy,
 • druk ZUS ZCNA (wymienieni są tam członkowie rodziny) oraz dowód opłacenia przez osobę ubezpieczoną składki za ostatni miesiąc.


Uprzejmie informujemy, że wszystkie nasze działania skierowane są na Państwa satysfakcję i zadowolenie.

Nasi specjaliści od początku starają się sprostać Państwa wymaganiom i potrzebom. Każdemu pacjentowi poświęcają tyle czasu ile wymaga tego, jego stan zdrowia i sytuacja w związku z czym w takcie przyjęć mogą zdarzyć się opóźnienia. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Państwa zrozumienie jest dla nas bardzo ważne i pomocne w codziennej pracy.