O ośrodku

Medycyny Matczyno - Płodowej

Ośrodek Medycyny Matczyno - Płodowej to specjalistyczne centrum diagnostyczno - lecznicze oferujące konsultacje medyczne w każdym okresie życia Kobiety i jej Dziecka. Jest specjalistyczną jednostką diagnostyczno - leczniczą opierającą swoją działalność o nowoczesne, aktualne standardy postępowania wyznaczone przez polskie i europejskie towarzystwa naukowe. Nad merytorycznym poziomem świadczonych usług medycznych nadzór sprawuje Rada Naukowa Ośrodka, której głównymi zadaniami jest bieżące dostosowywanie działalności Ośrodka do aktualnych rekomendacji postępowania diagnostyczno - leczniczego oraz systematyczny przegląd najnowszych doniesień naukowych piśmiennictwa w poszczególnych obszarach medycyny.


Nasz szpital realizuje program koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC II/III)

Od 1 października 2017 r. NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego realizuje program koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC II/III).

Opieka koordynowana nad kobietą w ciąży ma na celu zapewnienie przyszłym mamom pełnoprofilowej opieki w okresie ciąży, porodu oraz w okresie 6 tygodni po urodzeniu dziecka. Warto podkreślić, że do programu można zgłosić się na każdym etapie ciąży.

Szpital zapewni uczestniczkom programu kompleksową opiekę, co przełoży się na ich poczucie bezpieczeństwa na każdym etapie ciąży i porodu. W myśl zasady, że w centrum procesu opieki koordynowanej jest pacjent. W przypadku koordynowanej opieki nad ciężarną na pierwszym miejscu stawiane jest dobro i interes matki oraz dziecka. Dzięki współpracy zespołu złożonego m. in. z lekarza ginekologa, neonatologa, pielęgniarek i położnych zapewniona zostanie ciągłość opieki nad matką i dzieckiem od momentu potwierdzenia ciąży (lub zgłoszenia się pacjentki do programu na późniejszym etapie) do czasu ukończenia przez dziecko sześciu tygodni życia. Ciężarna nie będzie musiała martwić się o terminy, konsultacje, a także rodzaj i liczbę wykonywanych badań.


Główne atuty Programu KOC to między innymi:

 • całodobowa możliwość kontaktu telefonicznego oraz możliwość uzyskania konsultacji 24h/dobę;
 • opieka w ośrodku o odpowiednim poziomie referencyjnym, zgodnie ze stanem klinicznym pacjentki;
 • terminowe wykonywanie procedur medycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o opiece w ciąży patologicznej;
 • skoordynowana opieka w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieka nad noworodkiem, a później
  nad niemowlęciem do 6 tyg. życia sprawowana przez jeden zespół lekarzy i położnych;
 • możliwość dokonania wyboru lekarza ginekologa-położnika prowadzącego ciążę;
 • świadczenia w zakresie poradnictwa ambulatoryjnego związane z porodem, w przypadku wskazań medycznych również hospitalizacja;
 • plan opieki przedporodowej i plan porodu (modyfikowany odpowiednio do sytuacji zdrowotnej ciężarnej w trakcie opieki);
 • informacje o sposobach radzenia sobie z bólem porodowym – niefarmakologiczne i farmakologiczne,
  także pomoc w wyborze odpowiedniej metody;
 • praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa;
 • pomoc psychologiczna zgodnie z życzeniem pacjentki;
 • pomoc fizjoterapeutyczna w połogu w ramach oddziału położniczego;
 • konsultacje anestezjologiczne na etapie ciąży i podczas porodu,
 • możliwość przystąpienia do KOC na każdym etapie ciąży,
 • po zakończonym procesie opiekuńczo-leczniczym pacjentki oceniają jego jakość poprzez wypełnienie ankiety.


Rejestracja telefoniczna

Telefon stacjonarny: 12/634 26 00 lub 12/376 00 23

Fax: 12/ 276 86 60

Adres: ul. Kremerowska 11, 31-130 Kraków


Oferujemy kompleksową opiekę i pomoc medyczną w zakresie

Diagnostyki

 • ultrasonografia (USG prenatalne pierwszego, drugiego i trzeciego trymestru ciąży, USG ginekologiczne, USG piersi, USG jamy brzusznej, USG tarczycy, USG naczyń krwionośnych, 
 • USG stawów biodrowych niemowląt),
 • mammografia,
 • cytologia (również bezpłatnie w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy)
 • kolposkopia
 • badania kardiotokograficzne (bezpłatne KTG)
 • diagnostyka laboratoryjna (pełny panel badań, w tym również test podwójny, testy - NIFTY)
 • diagnostyka mikrobiologiczna(m.in. wymazy w kierunku nosicielstwa Streptococcus agalactiae – GBS, infekcja HPV)

Profilaktyki i leczenia zachowawczego

 • położnictwo i ginekologia: prowadzenie ciąży, przygotowanie do porodu lub cięcia cesarskiego, opieka poporodowa, diagnostyka i leczenie schorzeń narządu rodnego, szczepienia przeciw infekcji HPV.
 • patologia ciąży i badania prenatalne (USG I, II i III trymestru, szacowanie ryzyka wad płodu: test podwójny, ocena kariotypu płodu z krwi matki – test NIFTY)
 • ginekologia onkologiczna (również chorób sutka i szyjki macicy)
 • endokrynologia i endokrynologia ginekologiczna
 • ginekologia dziewczęca
 • neonatologia (opieka nad noworodkiem), pediatria oraz leczenie wad postawy
 • chirurgia plastyczna
 • chirurgia ogólna i estetyczna
 • urologia
 • alergologia i alergologia dziecięca
 • laktacja
 • rehabilitacja dla Kobiet w każdym okresie życia, w tym Kobiet Ciężarnych i w okresie połogu
 • genetyka kliniczna –konsultacje telefoniczne

Leczenia zabiegowego

Zabiegi operacyjne(w tym laparoskopowe) w zakresie:

 • Ginekologii i ginekologii onkologicznej
 • Chirurgii plastycznej
 • Chirurgii ogólnej
 • Zmian sutka
 • Urologii

Współpraca ze Szpitalem na Siemiradzkiego

Dzięki ścisłej współpracy ze specjalistycznym Szpitalem na Siemiradzkiego w Krakowie (ul. Henryka Siemiradzkiego 1, wejście główne od ul. Łobzowskiej) zapewniamy ciągłość opieki Pacjentek wymagających diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych. Współpracujemy również ze Szkołą Rodzenia im. Jadwigi Beaupre (rodzic.pl),co umożliwia naszym Pacjentkom jeszcze skuteczniejsze przygotowanie się do odbycia porodu.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym Pacjentom rzetelną pomoc lekarską a także poczucie bezpieczeństwa i komfortu leczenia. Nasi lekarze to specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe, stale podnoszący swoje kwalifikacje poprzez udział w specjalistycznych kursach i konferencjach naukowych. Lokalizacja w centrum Krakowa zapewnia dogodny dostęp dla mieszkańców wszystkich rejonów miasta i okolic.