Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG stawów biodrowych niemowląt

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG stawów biodrowych niemowląt! Badanie jest wykonywane w ramach Programu finansowanego ze środków Gminy Miejskiej Kraków i dotyczy tylko dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa od 4 tygodni
do 4 miesięcy życia. Rodzice posiadający ważną Krakowską Kartę Rodzinną mają pierwszeństwo w zapisach. Program będzie realizowany tylko do 29.11.2019 r., a ilość miejsc jest ograniczona.Przypominamy, że obecnie obowiązującym standardem we wczesnej diagnostyce dysplazji stawów biodrowych jest zgodnie z rekomendacjami Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, badanie kliniczne skojarzone jednoczasową oceną USG stawów biodrowych. Nierozpoznana dysplazja powoduje przedwczesny rozwój zmian zwyrodnieniowych. Konsekwencją jest konieczność wczesnego leczenia operacyjnego - endoprotezoplastyki stawu biodrowego (w 3-5 dekadzie życia).