Blok operacyjno porodowy

Nasi najmniejsi Pacjenci

W tym miejscu przychodzą na świat nasi najmniejsi Pacjenci. Całodobowa, fachowa opieka personelu medycznego gwarantuje bezpieczeństwo i komfort rodzących. Nasze pacjentki mają możliwość skorzystania z sal porodowych o wysokim standardzie wyposażonych w nowoczesny sprzęt medyczny.

W salach porodowych dodatkowo:

  • klimatyzacja,
  • immersja wodna,
  • aromaterapia,
  • muzykoterapia,
  • wszelkie inne dostępne i bezpieczne metody łagodzenia bólu porodowego (możliwość skorzystania z piłek, drabinek, worków saco, masażu).

W naszym Szpitalu każda Pacjentka może rodzić z wybraną przez siebie osobą towarzyszącą. Możemy pochwalić się, iż jako jedna z pierwszych placówek w Polsce wprowadziliśmy porody rodzinne.

Promujemy porody naturalne

Zdajemy sobie jednak sprawę z możliwości wystąpienia nagłych wskazań do cięcia cesarskiego. Bezpieczeństwo naszym Pacjentkom i ich dzieciom gwarantuje bliskość sali operacyjnej do cięć cesarskich. W przypadku stwierdzenia wskazań do cięcia cesarskiego, jeszcze na etapie ciąży, zachęcamy do zgłoszenia się do Ośrodka Medycyny Matczyno-Płodowej w celu ustalenia terminu oraz uzyskania informacji dotyczących przygotowania się do operacji. Po cięciu cesarskim Pacjentka przenoszona jest na Odcinek Intensywnej Opieki Medycznej gdzie pozostaje przez 12-24 godziny do czasu przekazania na odcinek położniczy. Mamy na względzie komfort i samopoczucie naszych Pacjentek położniczych dlatego zapewniamy im kontakt matki z dzieckiem, na każda prośbę z uwzględnieniem samopoczucia i stanu medycznego matki.

Odcinek Intensywnej Opieki Medycznej wyposażony jest w nowoczesny sprzęt obsługiwany przez  wysoko wykwalifikowany zespół lekarsko-pielęgniarski.  Personel ten to lekarze anestezjolodzy i pielęgniarki anestezjologiczne na co dzień sprawujący opiekę w całym szeroko pojętym okresie około- i śródoperacyjnym nad naszymi Pacjentkami. Zarówno po operacjach ginekologicznych jak i po cięciach cesarskich nasze Pacjentki mają możliwość skorzystania z pomocy fizjoterapeuty. W celu sprostania wyzwaniom dynamicznie rozwijających się technologii medycznych nasz zespół nieustannie podnosi swoje kwalifikacje  uczestnicząc w szkoleniach wewnątrzszpitalnych jak również sympozjach krajowych oraz międzynarodowych.