Porody rodzinne

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do kierowanych do nas pytań dotyczących porodów rodzinnych pragniemy poinformować, iż ze względów organizacyjnych związanych z prowadzonymi na terenie szpitala pracami remontowymi w obrębie bloku porodowego, a szczególnie potrzebą zapewnienia naszym Pacjentkom, w obecnej sytuacji epidemiologicznej jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, podjęto decyzję o tym, iż aktualnie możliwość odbywania porodów rodzinnych nie zostanie przywrócona. Decyzja taka uzasadniona jest treścią najnowszych zaleceń konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii dotyczące porodów rodzinnych ( dostępne tutaj https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen - poz. 20 ), wskazujących na fakultatywność wznowienia porodów rodzinnych i na konieczne obostrzenia i warunki z tym związane. Np. jednym z tych warunków jest wymóg, aby osoba towarzysząca posiadała wynik testu PCR w kierunku COVID 19, z okresu nie dłuższego niż 5 dni przed porodem - co może skutkować wydatkowaniem środków na te odpłatne, wykonywane we własnym zakresie badania, bez możliwości udziału osoby towarzyszącej przy porodzie w przypadku, w praktyce często, możliwej zmiany terminu rozwiązania. Liczymy na Państwa zrozumienie i akceptację. Wyrażamy nadzieję, że okoliczności uzasadniające takie stanowisko szpitala ulegną w najbliższym czasie zmianie, a w ślad za tym poinformujemy Państwa o wznowieniu porodów rodzinnych.