Komunikat - porody rodzinne

Szanowni Państwo,

Od 31 grudnia 2020 roku przywracamy w Szpitalu na Siemiradzkiego porody rodzinne.

 • Osoba nie może towarzyszyć przy porodzie, jeśli jest:

  • objęta kwarantanną,
  • izolacją
  • miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19
  • wykazuje w dniu przyjęcia do szpitala objawy infekcji.
 • Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi celem zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.

 • Rodzącej towarzyszyć może jedna osoba, która zobowiązana jest dostosować się do ustalonych przez Szpital zasad reżimu sanitarnego, mającego na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarówno pacjentce jak i personelowi medycznemu.

 • Osoba towarzysząca jest zapraszana do rodzącej na drugą fazę aktywnego porodu, określoną przez lekarza położnika (do tego czasu osoba towarzysząca dla własnego bezpieczeństwa powinna pozostawać poza Szpitalem).

 • O postępie porodu i możliwości dołączenia do rodzącej na sali porodowej osoba towarzysząca powiadomiona zostanie telefonicznie przez rodzącą lub personel bloku porodowego.

 • Rodząca i osoba towarzysząca zobowiązani są wypełnić ankietę epidemiologiczną, podlegają pomiarowi temperatury ciała (na poziomie Izby Przyjęć), a osoba towarzysząca zmienia odzież na zestaw przygotowany przez Szpital, w tym maskę jednorazową, którą zobowiązana jest nosić zarówno w trakcie porodu, jak i wczesnego połogu.

 • W uzasadnionych przypadkach osobie towarzyszącej zostanie pobrany wymaz i przeprowadzony szybki test w kierunku Covid-19, na poziomie Izby Przyjęć, na koszt szpitala. Wyłącznie wynik ujemny i brak objawów opisywanych u pacjentów Covid pozytywnych umożliwi dalszy pobyt osoby towarzyszącej w szpitalu.

 • W trakcie porodu osoba towarzysząca nie może opuszczać sali porodowej. Po porodzie może pozostać z pacjentką w sali porodowej do 2 godzin, po czym zobowiązana jest opuścić salę porodową i szpital.