Komunikat - porody rodzinne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w Szpitalu na Siemiradzkiego odbywają się porody rodzinne.

 • Rodzącej towarzyszyć może jedna osoba (zdrowa, nie wykazująca objawów choroby), która zobowiązana jest dostosować się do ustalonych przez Szpital zasad reżimu sanitarnego, mającego na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarówno pacjentce jak i personelowi medycznemu.

 • Osoba towarzysząca jest zapraszana do rodzącej, która przebywa na SALI PORODOWEJ w pierwszym okresie porodu określonej przez lekarza położnika.

 • Osoba towarzysząca może dołączyć do rodzącej na każdym etapie porodu oraz we wczesnym połogu (pierwsze 2h od porodu).

 • O postępie porodu i możliwości dołączenia do rodzącej na sali porodowej osoba towarzysząca powiadomiona zostanie telefonicznie przez rodzącą lub personel bloku porodowego.

 • Do tego czasu osoba towarzysząca dla własnego bezpieczeństwa powinna pozostawać poza Szpitalem.

 • W trakcie porodu osoba towarzysząca nie może opuszczać sali porodowej. Po porodzie może pozostać z matką i dzieckiem w sali porodowej do 2 godzin, po czym zobowiązana jest opuścić salę porodową i szpital.

 • Rodząca i osoba towarzysząca zobowiązani są wypełnić ankietę epidemiologiczną oraz podlegają pomiarowi temperatury ciała (na poziomie Izby Przyjęć). Osoba towarzysząca zmienia odzież na zestaw przygotowany przez Szpital, w tym maskę jednorazową, którą zobowiązana jest nosić zarówno w trakcie porodu, jak i wczesnego połogu. Zestaw jest bezpłatny.

 • W uzasadnionych przypadkach osobie towarzyszącej zostanie pobrany wymaz i przeprowadzony szybki test w kierunku Covid-19, na poziomie Izby Przyjęć, na koszt szpitala. Wyłącznie wynik ujemny i brak objawów opisywanych u pacjentów Covid pozytywnych umożliwi dalszy pobyt osoby towarzyszącej w szpitalu.

 • Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi celem zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.

 • Osoba nie może towarzyszyć przy porodzie, jeśli:

  • Wykazuje w dniu przyjęcia do szpitala objawy infekcji,
  • jest objęta kwarantanną,
  • jest objęta izolacją,
  • miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19

ZAKAZ ODWIEDZIN

Przypominamy, że w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa dla naszych Pacjentek i najmniejszych Pacjentów w NZOZ Szpital na Siemiradzkiego w Krakowie odwiedziny Pacjentek i Dni Otwarte stacjonarne zostały wstrzymane.

Przypominamy również, o możliwości przekazywania pacjentce potrzebnych na bieżąco rzeczy. Podpisane paczki dla pacjentki prosimy o pozostawienie w wyznaczonym miejscu w recepcji szpitala. Recepcja czynna jest 24h/7 dni.