Doradca laktacyjny

Poradnia laktacyjna znajduje się w Ośrodku Medycyny Matczyno-Płodowej przy ul. Kremerowskiej w Krakowie

Naszą misją jest pomoc kobietom, które pragną karmić naturalnie swoje dzieci ale doświadczają trudności związanych z procesem laktacji i samym karmieniem piersią. Początkowo większość młodych mam obawia się, że dziecko nie najada się do syta lub że stają się „smoczkiem” dla swojego maluszka. Czasem następują także nieprzewidziane sytuacje w postaci nagłego zaniku mleka lub zastoju pokarmu i związane z nimi następstwa zdrowotne u matki i dziecka.

We wszystkich trudnościach i wątpliwościach pomoże doradca laktacyjny, który specjalizuje się w tej właśnie dziedzinie.

Doradcami laktacyjnymi są położne z wieloletnim doświadczeniem w pracy z matkami i noworodkami oraz posiadające dodatkowe kompetencje i uprawnienia potwierdzone tytułem Certyfikowany Doradca Laktacyjny uzyskiwanym w Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie. 

Promowanie karmienia naturalnego rozpoczyna się w naszym Szpitalu już od okresu ciąży, kiedy każda zainteresowana kobieta może bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach laktacyjnych organizowanych raz w miesiącu w pomieszczeniach Poradni Laktacyjnej. Po porodzie już na Oddziale szpitalnym młoda mama uzyskuje pomoc, która nie tylko ułatwia przezwyciężenie początkowych trudności związanych z karmieniem piersią ale także umacnia ją w postanowieniu, aby karmić.

Własne mleko mamy buduje zdrowie i odporność dziecka, a jego pozytywny wpływ na organizm jest odczuwalny nawet w życiu dorosłym. Dzięki karmieniu matka nawiązuje ze swoim dzieckiem najgłębszą więź psychiczną, daje mu poczucie bezpieczeństwa, uczy nawiązywania dobrych relacji w społeczeństwie i w życiu osobistym.

Rozwiązujemy problemy matek karmiących:

  • zbyt mała produkcja mleka (dziecko się nie najada, słabo przybywa na wadze, je niespokojnie, często płacze)
  • nadmiar mleka (nawał mleczny, nadmiar powodujący ciągłe wyciekanie mleka z piersi)
  • problemy z wypływem mleka (nadmierny wypływ- dziecko się krztusi i jest niespokojne, za słaby wypływ mleka – zastój pokarmu w piersi, zastoinowy stan zapalny, dalsze powikłania z nim związane)
  • trudności z przystawieniem dziecka do piersi, nieprawidłowa pozycja do karmienia lub technika ssania (dziecko je zbyt mało, słabo przybywa na wadze)
  • poranione brodawki, uporczywy ból przy karmieniu
  • wątpliwości dotyczące odciągania i przechowywania pokarmu, postępowanie higieniczne
  • wszystkie stany, w których matka odczuwa, że sytuacja w trakcie karmienia piersią jest dla niej trudna lub niekomfortowa i pragnie to zmienić.

Zapraszamy do naszej poradni laktacyjnej. Tu uzyskasz fachową poradę oraz wsparcie.

WIZYTY KOMERCYJNE.

Nasi konsultanci

mgr Maria Kaczmarczyk

Położna

położna, Certyfikowany Doradca Laktacyjny

Maria Siewniak

Położna

specjalista pielęgniarstwa położniczego, położna środowiskowa, Certyfikowany Doradca Laktacyjny