Poradnia psychologiczna

w Ośrodku Medycyny Matczyno - Płodowej

Poradnia psychologiczna


Zespół psychologiczny oferuje Państwu szeroką ofertę pomocy psychologicznej kierowaną zarówno do kobiet, które zmagają się z problemami ginekologicznymi, jak kobiet i par w okresie okołoporodowym.

Spotkania z psychologiem bazują na stworzeniu bezpiecznej relacji psychologicznej i atmosfery opartej na poufności celem zapewnienia kobietom jak  najbardziej komfortowych warunków rozmowy.

Zakres naszej pracy to :

1. Konsultacje psychologiczne

Kilka spotkań mających na celu rozeznanie trudności emocjonalnych kobiety, określenie ścieżki dalszej pomocy, psychoedukację, wsparcie psychologiczne.

2. Praca z kobietą i parą w kryzysie:

- przemian i nowych okoliczności życiowych ( ciąża, poród, połóg, niemowlę w systemie rodzinnym, kryzys w związku pary)

- problemów emocjonalnych kobiety w okresie okołoporodowym

- leczeniu bezpłodności

- żałoby

- leczeniu onkologicznym

- inne.

3. Psychoterapia dla kobiet

Psychoterapia to praca w dłuższym okresie mająca na celu przyjrzenie się mechanizmom psychologicznym kobiety, które warunkują jej postępowanie. Cel: wzmacnianie zasobów i umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu i kryzysach.

4. Psychologiczne wizyty domowe dla kobiet po porodzie.

Zespół psychologiczny składa się z doświadczonych psycholożek, które na co dzień pracują w oddziałach szpitalnych NZOZ na Siemiradzkiego. Zespół stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach z zakresu problematyki okołoporodowej, ale także psychologii klinicznej i psychoterapii. Praca zespołu podlega superwizji. 

Możliwość umawiania wizyt domowych.

--

Zespół psychologów

mgr Ewelina Opalko - psycholożka, psychoterapeutka, specjalistka psychologii klinicznej, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, oraz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. W toku wieloletnich szkoleń uzyskała tytuły specjalistki w dziedzinie psychologii klinicznej człowieka dorosłego, oraz specjalistki w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Swoje umiejętności terapeutyczne rozwija w toku regularnych superwizji i szkoleń.

W szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Rafała Czerwiakowskiego w Krakowie, oraz w poradni ginekologiczno-położniczej od wielu lat konsultuje i prowadzi terapeutycznie kobiety w okresie okołoporodowym. Interesuje się tematyką rozwoju przywiązania w relacji matka-dziecko, oraz zaburzeniami emocjonalnymi kobiet w okresie okołoporodowym.

Posiada także bogate doświadczenie w pracy klinicznej i psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi, które poszerza pracując w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie. Doświadczenie to pozwala na holistyczne rozumienie kobiet stających się matkami i ich nowonarodzonych dzieci.


mgr Elżbieta Słonina - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej i Studium Teologii Rodziny, członkini Krakowskiego Instytutu Logoterapii w Krakowie.

Pracowała w poradni psychologiczno pedagogicznej, w schronisku dla ofiar przemocy, telefonie zaufania dla kobiet, w prywatnym gabinecie.

Od 25 lat trenerka , realizatorka i autorka programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, realizatorka programu Z.Gasia "Adaptacja porozwodowa kobiet" oraz Szkoły dla rodziców i wychowawców na podstawie w koncepcji Gordona" I i II część.

Obecnie szczególną uwagą obejmuje kobiety zmagające się z trudnościami w okresie okołoporodowym, parami w trakcie leczenia niepłodności, osoby znajdujące sie w głębokim kryzysie.

Pracuje w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Rafała Czerwiakowskiego na Siemiradzkiego ,w poradni przyszpitalnej i szkole rodzenia.

Jest w trakcie szkolenia całościowego z psychoterapii w nurcie logoterapii i analizy egzystencjalnej skierowanej do osób w kryzysie, odczuwających pustkę egzystencjalną, cierpiących na depresje, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, lęki i fobie, doświadczających konsekwencji traumy i straty.

Prywatnie żona i matka szóstki dzieci.


mgr Krystyna Kwiatkowska - Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie czteroletniego całościowego szkolenia uprawniającego do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym „Tercognitiva". Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Doświadczenie zdobywała m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie, Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie oraz w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Na co dzień wspiera kobiety w okresie okołoporodowym pracując w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego.
Specjalizuje się w pracy z osobami w okresie okołoporodowym prowadząc konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną. Wspiera pary doświadczające trudności w staraniach o dziecko, po traumatycznych przeżyciach porodowych oraz w sytuacji straty.
Pomaga kobietom doświadczającym lęków, depresji poporodowej,czy trudności w nowej roli macierzyńskiej.

Prowadzi edukację dotyczącą zdrowego psychorozwoju dziecka, opieki nad noworodkiem oraz aspektów związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem.

Nieustannie poszerza swoją wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach i sympozjach.Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.