Poradnia psychologiczna

w Ośrodku Medycyny Matczyno - Płodowej

Poradnia psychologiczna


Zespół psychologów i psychoterapeutów proponuje szeroką ofertę pomocy zarówno dla kobiet, które zmagają się z problemami ginekologicznymi, jak i dla kobiet, par oraz rodzin  w okresie okołoporodowym i poporodowym.

Zespół psychologiczny składa się z psycholożek, które mają doświadczenie w pracy na oddziałach szpitalnych i w innych placówkach zajmujących się pomocą osobom w  okresie okołoporodowym. Stale podnosi swoje kwalifikacje przez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach z zakresu problematyki okołoporodowej, ale także psychologii klinicznej i psychoterapii. Praca zespołu podlega superwizji.

Spotkania z psychologiem, przebiegające w atmosferze poufności, służą stworzeniu bezpiecznej relacji psychologicznej i zapewnieniu pacjentkom oraz pacjentom  jak  najbardziej komfortowych warunków rozmowy.


Oferta:

1. Konsultacje psychologiczne

Kilka spotkań mających na celu rozeznanie trudności emocjonalnych/ relacyjnych i określenie ścieżki dalszej pomocy.

2. Wsparcie psychologiczne, psychoedukacja, praca w kryzysie dla kobiet/par w czasie przemian i nowych okoliczności życiowych (ciąża, poród, połóg, niemowlę w systemie rodzinnym, kryzys w związku pary).

3. Psychoterapia

Psychoterapia to praca wymagająca dłuższego czasu w celu przyjrzenia się  i opracowania mechanizmów psychologicznych, które warunkują powstawanie i utrzymywanie się trudności emocjonalnych i relacyjnych. Jej rezultatem jest wzmocnienie zasobów pacjenta i opanowanie nowych umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu.

4. Psychologiczne wizyty domowe u kobiet po porodzie


Zakres problematyki w pracy psychologicznej:

– praca z kobietami doświadczającymi problemów emocjonalnych w okresie okołoporodowym;

– praca z osobami doświadczającymi straty prenatalnej  (żałoba);

– praca z ludźmi zmagającymi się z problemem bezpłodności;

– praca z rodziną: psychoedukacja, wsparcie rodzicielskie, terapia;

– praca z kobietami leczącymi się z powodu problemów ginekologicznych.


Zespół psychologiczny:

Mgr Ewelina Opalko – psycholożka, psychoterapeutka, specjalistka psychologii klinicznej osób dorosłych oraz psychoterapii dzieci i młodzieży.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. W toku wieloletnich szkoleń uzyskała tytuły specjalisty w zakresie psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz specjalisty  w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Swoje umiejętności terapeutyczne rozwija poprzez regularne superwizje i szkolenia.

Od wielu lat konsultuje i prowadzi terapeutycznie kobiety w okresie okołoporodowym w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Rafała Czerwiakowskiego w Krakowie oraz w poradni ginekologiczno-położniczej. Interesuje się tematyką rozwoju przywiązania w relacji matka-dziecko oraz zaburzeniami emocjonalnymi kobiet w okresie okołoporodowym.

Bogate doświadczenie w pracy klinicznej i psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi poszerza, pracując w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie. Pozwala jej to na holistyczne rozumienie sytuacji  kobiet i par, które stają się rodzicami, a także ich nowo narodzonych dzieci.


Mgr Elżbieta Słonina – psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej oraz Studium Teologii Rodziny, członkini Krakowskiego Instytutu Logoterapii w Krakowie.

Pracowała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w schronisku dla ofiar przemocy, w telefonie zaufania dla kobiet oraz w prywatnym gabinecie.

Od 25 lat jest trenerką, realizatorką i autorką programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, realizuje także program Z. Gasia „Adaptacja porozwodowa  kobiet” oraz „Szkoła dla rodziców i wychowawców na podstawie koncepcji Gordona” (I i II część).

Obecnie szczególną uwagą obejmuje kobiety zmagające się z trudnościami w okresie okołoporodowym, parami w trakcie leczenia niepłodności, osobami znajdującymi się w głębokim kryzysie.

Pracuje w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Rafała Czerwiakowskiego w Krakowie, w poradni przyszpitalnej oraz w szkole rodzenia.

Jest w trakcie szkolenia całościowego z psychoterapii w nurcie logoterapii i analizy egzystencjalnej skierowanej do osób w kryzysie, odczuwających pustkę egzystencjalną, cierpiących na depresję, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, lęki i fobie, doświadczających konsekwencji traumy i straty.

Prywatnie żona i matka szóstki dzieci.

 

Dorota Ryżanowska-Krzyżak – psycholożka, dr nauk społecznych, Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży

Ukończyła 4-letni całościowy kurs z zakresu terapii rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Poradni Zdrowia Psychicznego WSSDz im. św. Ludwika w Krakowie oraz w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Współpracuje z Centrum Psychoterapii w Krakowie jako terapeutka dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz terapeutka rodzin.

Jest również konsultantką rodziców i wychowawców w przedszkolach.

Zajmuje się m.in.: pomocą psychologiczną i psychoterapią dla kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym; pomocą psychologiczną dla rodzin doświadczających kryzysów i trudności w okresie okołoporodowym; wsparciem psychologicznym i terapią rodzin małych dzieci z niepełnosprawnościami; wsparciem psychologicznym dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych.


Mgr Maria Hornowska-Stoch – psycholożka, konsultantka rodzicielska, wykładowczyni akademicka. Jest absolwentką Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 13 lat pracuje z rodzinami w żłobkach i przedszkolach oraz udziela konsultacji rodzicielskich. Od dekady naukowo zajmuje się tematyką straty prenatalnej. Od lat interesuje się tematyką rodzicielstwa i okresu prenatalnego. Prowadziła kurs dla studentów psychologii poświęcony kobiecie w trakcie ciąży i w okresie okołoporodowym. Wspólnie z Anną Stolaś z Poznania szkoli położne POZ.  Uczestniczyła w seminariach okołoporodowych prowadzonych przez Justynę Dąbrowską w Laboratorium Psychoedukacji, a także w szkoleniu Elżbiety Wilkowskiej poświęconym psychoterapii psychodynamicznej w ciąży.

Wspiera psychologicznie kobiety w okresie okołoporodowym planujące zajść w ciążę, w ciąży i z malutkim dzieckiem. Zajmuje się wsparciem w kryzysie, psychoedukacją, pomaga obejrzeć indywidualną sytuację z różnych perspektyw. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.